صفحه نخست وبسایت
تقویم آموزشی واحد ( زمان بندی ثبت نام ، انتخاب واحد و ...)

Skip Navigation Links.
   پذیرش بدون آزمون دانشجو در واحد تبریز
   مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان میهمان ،ماده 55 و 24
   برنامه زمان بندی ثبت نام و انتخاب واحد نیم سال تابستان 93 - 92
   برنامه زمان بندی تشکیل کلاس ها در تابستان 93 - 92
   برنامه زمانبندی امتحانات تابستان 93 - 92
   فرم استعلام زمان تدریس دروس از اساتید برای تابستان 93 - 92
   برنامه زمان بندی امتحانات رشته های پزشکی نیم سال دوم 93 - 92
   برنامه زمان بندی امتحانات رشته های غیر پزشکی نیم سال دوم 93 - 92
   برنامه زمانبندی ثبت نام و انتخاب واحد نیم سال اول 94 - 93 (ویژه ممتازین)
   برنامه زمان بندی ثبت نام و انتخاب واحد نیم سال اول 94 - 93
   برنامه زمان بندی تشکیل کلاسها در نیم سال اول 94 - 93
   برنامه زمان بندی امتحانات رشته های پزشکی در نیم سال اول 94 - 93
   برنامه زمان بندی امتحانات رشته های غیر پزشکی در نیم سال اول 94 - 93
   مدارک لازم جهت ثبت نام ورودی های جدید
   فرم استعلام زمان تدریس دروس از اساتید
   فرم تنظیم برنامه درسی
   اطلاعیه های مرتبط