دریافت کارت

 
به اطلاع دانشجويان عزيز جديدالورد مي رساند
پس از اتمام مراحل انتخاب واحد و اسکن عکس در سايت، با در دست داشتن برگه انتخاب واحد نسبت به تحويل گرفتن کارت دانشجويي در ساختمان اداري طبقه اول اتاق 120 مراجعه نمايند.