خوابگاه


ضمن خیر مقدم به تمامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بخصوص دانشجویان جدیدالورود:
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند خوابگاه های دانشجویی دخترانه دانشگاه آزاد اسلامی تبریز از دانشجویان دختر ثبت نام بعمل می آورد، متقاضیان اسکان در خوابگاه می توانند جهت ثبت نام به مجتمع آموزشی دانشگاه مراجعه نمایند.

آدرس: مجتمع آموزشی ، ساختمان اداری طبقه اول اتاق 121

شماره تماس : 04131966400