مدارک مورد نیاز

 1. اصل و سه سری کپی مدرک تحصیلی مقطع پایین تر
   
 2. شش قطعه عکس 3*4 (مشمولین 12 قطعه)
   
 3.  اصل و دو سری کپی از تمام صفحات شناسنامه
   
 4.  اصل و دوسری کپی از کارت ملی پشت و رو
   
 5.  ریز نمرات مقطع پایین تر (دانشجویان ارشد و دکتری)
   
 6.  تکمیل فرم های داخل پوشه ثبت نام
   
 7. رسید تأییدیه تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی (اقدام از دفاتر پیشخوان خدمات دولت)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------