نکات بسیار مهم برای دانشجویان دکتری تخصصی: 1394/11/08

موارد بسیار مهم در خصوص دانشجویان مقطع دکتری تخصصی:
  1. دانشجویان دکتری تخصصی می بایست قبل از شروع نیمسال طبق تقویم آموزشی نسبت به انتخاب واحد طبق ترم بندی و حداکثر تا سقف 10 واحد اقدام فرمایند.
تبصره. با توجه به اینکه دانشجو بایستی قبل از شروع هر نیمسال تحصیلی نسبت به تعیین وضعیت آن نیمسال اقدام نماید، در صورت عدم انتخاب واحد به موقع شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی در خصوص امکان ادامه تحصیل یا صدور مرخصی با احتساب و با شهریه ثابت طبق بخشنامه های آموزشی تصمیم گیری خواهد نمود.
  1. در صورتی که دانشجو تمامی دروس مشخص شده در سرفصل را طبق ترم بندی اخذ و با نمرات بالای 14 گذرانده باشند، و معدل کل دانشجو نیز بالای 16 باشد در صورت ارائه مدرک زبان با حد نصاب لازم طبق بخشنامه شماره 34325 مورخ 20/05/95 (به پیوست می باشد)، امکان شرکت در آزمون جامع را دارند.

تبصره 1. گذراندن دروس جبرانی برای دانشجویان ورودی 94 و به بعد طبق بخشنامه شماره 46664 مورخ 06/07/95، و درس وصایای امام خمینی (ره) برای دانشجویانی که در مقاطع پائین تر این درس را نگذرانده اند لازم می­باشد.

تبصره 2. دانشجویانی که در مرحله آزمون جامع قرار دارند و حائز شرایط تمامی مفاد مندرج در بند های 1 و 2 می­باشند، اولاً قبل از شروع نیمسال بایستی نسبت به انتخاب مشخصه آزمون جامع اقدام فرمایند، در صورتی که تا روز آزمون جامع امکان ارائه مدرک زبان را نداشته باشند وضعیت آن نیمسال تبدیل به مرخصی با احتساب خواهد شد. توجه داشته باشید دانشجویانی که مشخصه آزمون جامع را انتخاب نکرده­اند و پس از آزمون جامع جهت تعیین تکلیف آن نیمسال مراجعه نمایند امکان ثبت مرخصی با احتساب و با 25% شهریه ثابت نخواهد بود و برای آن نیمسال مرخصی با احتساب و با شهریه ثابت منظور خواهد شد.
تبصره 3. طبق آخرین بخشنامه صادره سازمان مرکزی نمره قابل قبول جهت قبولی در آزمون جامع 15 (پانزده تمام) می باشد، و در صورت هر گونه تغییر اطلاع رسانی در این خصوص به عمل خواهد آمد.
تبصره 4. دانشجویانی که در امتحان جامع یکبار مردود شده اند، فقط یکبار دیگر مجاز هستند در آزمون جامع شرکت کنند.
ضمناً به پیوست فرم گزارش نمره آزمون جامع جهت استحضار و صدور دستورات مقتضی خدمتتان ارسال می گردد.