دکتر طهرانچی: تمام گروه‌های تخصصی دانشگاه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه مشارکت کنند 1397/08/28

دکتر طهرانچی در بازدید از مرکز تحقیقات مدیریت توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه:
 
تمام گروه‌های تخصصی دانشگاه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه مشارکت کنند
 
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی بر مشارکت رشته‌ها و گروه‌های تخصصی سه استان و کشور در مباحث و حوضه آبریز دریاچه ارومیه با مرکز تحقیقات مدیریت توسعه پایدار تبریز تأکید کرد.
 
دکتر محمدمهدی طهرانچی در حاشیه سفر یکروزه به تبریز و حضور در دانشگاه آزاد اسلامی این شهر در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری آنا اظهار کرد: آموزش عالی ما از آموزش عالی نقطه‌گرا به آموزش عالی گسترده گذار کرده و در این گذار باید به کیفیت توجه کرد.
 
وی افزود: توجه به کیفیت فقط در غنابخشی به نحوه پژوهش نیست، این غنابخشی باید با کارآمدسازی دوره تحصیلات تکمیلی شکل بگیرد؛ به این معنی که اگر موضوع پژوهش به جامعه و صنعت وصل شد، آن موقع است که می‌توانیم بگوییم از گذار کمّی به گذار کیفی و کارآمدسازی رسیده و در این مسیر حرکت می‌کنیم.
 
عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: در مجموع کشور ما دوره گذار کمّی را گذرانده و همیشه کیفیت از درون کمیت بیرون می‌آید. اکنون مقطعی است که باید کیفیت و کارآمدسازی با هم همراه باشد.
 
دکتر طهرانچی اظهار کرد: باتوجه به گذار از دوره کمی، اکنون لازم است کیفیت را در اولویت فعالیت‌های پژوهشی قرار داده تا با مدنظر قراردادن بحث نیاز، کیفیت با کارآمدسازی توأم و همراه شود. توجه به پیشرفت علمی و بروندادها در بخشی از بحث آموزش عالی، جزء شرایط لازم محسوب شده، اما شرط کافی برای تحقق آن محسوب نمی‌شود.
 
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی ابراز امیدواری کرد در برنامه‌هایی که دانشگاه در موضوع ساختاری و هدایت محتوایی دارد، بتوان در راستای کارآمدسازی و کیفی‌سازی قدم برداشت.
 
دکتر طهرانچی افزود: یکی از دلایل اینکه در این ارتباط کاستی‌‌هایی وجود دارد، اینکه می‌خواستیم سازمان آموزشی که زبان آموزشی دارد را به سازمان صنعتی که زبانش تولید است، بسط دهیم که هیچ همزبانی بین این دو وجود نداشت.
 
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی اظهار کرد: برونداد سازمان آموزشی، نیروی کارشناسی است که فقط این نیرو توان اتصال به سیستم پژوهشی را دارد، اما توان این نیروی کارشناسی نیز همچنان در بحث آموزش صرف می‌شود.
 
وی با تأکید بر اینکه لازم است دانشگاه‌ها با تمرین و ایجاد ساختاری مناسب، نظام آموزشی را به نظامی پژوهشی و فناوری تبدیل کنند، افزود: برای اینکه بتوانیم دانشگاه‌ها را به‌صورت اصولی و سیستمی با صنعت بسط بدهیم، باید دانشگاه‌ها را از سیستم آموزشی به سمت سیستم پژوهشی سوق دهیم.
 
واگذاری برنامه و امور تحقیقاتی و خدماتی دریاچه ارومیه دانشگاه آزاد به واحد تبریز
 
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی تأکید کرد: استان‌های آذربایجان‌شرقی و غربی و کردستان و کشور با مشارکت تمام رشته‌ها و گروه‌های تخصصی دانشگاه در مباحث و حوضه آبریز دریاچه ارومیه با مرکز تحقیقات مدیریت توسعه پایدار تبریز همکاری لازم را دریغ نکنند.
 
وی گفت: واحد تبریز در صورتی می‌تواند قطب احیای دریاچه ارومیه شود که راهبردها، برنامه‌ها و موضوعات متفاوت داشته باشد و برنامه‌های علمی خود را بر اساس راهبردهای اجتماعی، اقتصادی، محیط زیستی، مردم و کسب و کار مورد بررسی قرار دهد.
 
 دکتر طهرانچی تصریح‌کرد: با مشخص‌کردن نظام موضوع‌ها در برنامه چالش دریاچه ارومیه، لازم است ۵ هزار پایان‌نامه ارشد و دکتری دانشگاه آزاد در کشور را در مباحث اکولوژیکی، اجتماعی، اقتصادی، تربیتی و... سوق دهیم.
 
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد: برنامه بررسی چالش و امور دریاچه ارومیه به واحد تبریز واگذار شده است و در این برنامه از همه گروه‌های تحصیلی؛ مثل علوم پایه، محیط زیست، علوم انسانی، اقتصاد و علوم اجتماعی استفاده کنید.