حوزه آموزشی و تحصیلات تکمیلی
معاون آموزشی


  مشخصات فردی

نام: محمدتقی
نام خانوادگی: وردینی
تاریخ تولد: 
مرتبه علمی: 
دکترای: 


All rights reserved for Islamic Azad University of Tabriz| Developed By PJEco.ir