مدارک لازم جهت ثبت نام دانشجویان ورودی مهر 95

مدارک لازم جهت ثبت نام
 
1- اصل و سه سری کپی مدرک تحصیلی مقطع پایین تر
2-شش قطعه عکس 3*4 (مشمولین 12 قطعه)
3- اصل و دو سری کپی از تمام صفحات  شناسنامه
4- اصل و دوسری کپی از کارت ملی پشت و رو
5- ریز نمرات مقطع پایین تر (دانشجویان ارشد  و دکتری)
6- تکمیل فرمهای داخل پوشه ثبت نام
7- رسید تأییدیه تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی (اقدام از دفاتر پیشخوان خدمات دولت)