حوزه آموزشی و تحصیلات تکمیلی
تقویم آموزشی دانشگاه

تقویم آموزشی دوره تابستان (برای مشاهده بر روی دانلود کلیک کنید. دانلود)

تقویم آموزشی نیمسال اول سال تحصیلی 96-95 (برای مشاهده بر روی دانلود کلیک کنید. دانلود)
 

All rights reserved for Islamic Azad University of Tabriz| Developed By PJEco.ir