توسعه فناوری و ارتباط با صنعت، کارآفرینی و مرکزرشد
برگزاری کارگاههای علمی- پژوهشی

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد تبریز می باشد | Developed By PJEco.ir