توسعه فناوری و ارتباط با صنعت، کارآفرینی و مرکزرشد
امور نمایشگاهها، جشنواره ها و مسابقات علمی و پژوهشی

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد تبریز می باشد | Developed By PJEco.ir