قراردادهای دکتری پژوهش محور

در راستای  تهیه و تنظیم قراردادهای مربوط به دوره  دکتری پژوهش محور، رعایت مراتب ذیل روری است.

1-دانشجویان پس از دریافت فایلها از همین قسمت، نسبت به تکمیل  قسمتهای خالی و لازم هر یک از نمونه قرارداد های برون دانشگاهی، نمونه قرارداد داخلی و فرم تضمین و تعهد اقدام و پس از هماهنگی قبلی با دفتر ارتباط با صنعت، در تاریخ و ساعت مقرر با در دست داشتن فایل word قراردادهای تکمیل شده و به همراهی استاد راهنما و کافرمای خود، جهت امضاء حضوری قرارداد ها و فرم تضمین و تعهددر دفتر ارتباط با صنعت حضور خواهند یافت.
2-همراه داشتن کارت ملی جهت احراز هویت امضاء کنندگان ضروری است

3-برای تکمیل اطلاعات فرمها، عناوین مسئولین دانشگاهی امضاء کننده قراردادبه شرح ذیل میباشد:
- دکتر حسن رسولی سقای (معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز)
- دکتر عزیزجوانپور هروی( رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز)



نمونه قرارداد برون دانشگاهی

نمونه قرارداد داخلی

نمونه فرم تضمین و تعهد