طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی

طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی

-برای تکمیل اطلاعات فرمها، عناوین مسئولین دانشگاهی امضاء کننده قراردادبه شرح ذیل میباشد:
- دکتر حسن رسولی سقای (معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز)
- دکتر عزیزجوانپور هروی( رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز)


روندکاری طرحهای برون دانشگاهی
---------------------------------------
پروپوزال طرح پژوهشی
---------------------------------------
نمونه قرارداد خارجی
--------------------------------------
نمونه قرارداد داخلی
--------------------------------------