توسعه فناوری، ارتباط با صنعت و کارآفرینی
طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی

طرح های تحقیقاتی برون دانشگاهی

روندکاری طرحهای برون دانشگاهی
---------------------------------------
پروپوزال طرح پژوهشی
---------------------------------------
نمونه قرارداد خارجی
--------------------------------------
نمونه قرارداد داخلی
--------------------------------------

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد تبریز می باشد | Developed By PJEco.ir