توسعه فناوری و ارتباط با صنعت، کارآفرینی و مرکزرشد
کارآموزی

روند کاری و فرمهای مربوط به واحد درسی کارآموزی

دانلود آئین نامه کارآموزی
--------------------------------------
دانلود روند کاری کارآموزی
--------------------------------------
دانلود نحوه نگارش روی جلد گزارش کارآموزی
-------------------------------------
دانلود نگارش متن گزارش کارآموزی
-------------------------------------
دانلود نمونه فرم شماره 1
-------------------------------------
دانلود نمونه فرم شماره 2
-------------------------------------
دانلود نمونه فرم شماره 3
-------------------------------------
دانلود نمونه فرم شماره 4


 

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد تبریز می باشد | Developed By PJEco.ir