توسعه فناوری و ارتباط با صنعت، کارآفرینی و مرکزرشد
فرم ها کارآموزی و کارورزی

 

  • مراحل انجام کارآموزی

  • فرم شماره یک

  • فرم شماره 2

  • فرم شماره 3

  • فرم شماره 4

  • فرم شماره 5

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد تبریز می باشد | Developed By PJEco.ir