تماس با ماآدرس : ضلع شرقی اتوبان پاسداران - مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز - ساختمان پژوهشی (کتابخانه مرکزی) - طبقه آخر - دفتر توسعه فناوری، ارتباط با صنعت و کارآفرینی

تلفن: 

نمابر: 

ایمیل: