تماس با ماآدرس : ضلع شرقی اتوبان پاسداران - مجتمع دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز - ساختمان پژوهشی (کتابخانه مرکزی) - طبقه آخر - دفتر توسعه فناوری، ارتباط با صنعت و کارآفرینی

تلفن:
مدیر:دکتر جعفر ابوالحسنی
31966233-041
کارشناسان:
31966344-041
کارشناس کارآموزی:
31966343-041


نمابر: 31966344-041