توسعه فناوری و ارتباط با صنعت، کارآفرینی و مرکزرشد
تفاهم نامه همکاری با امور عشایر.آ. شرقی

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد تبریز می باشد | Developed By PJEco.ir