توسعه فناوری و ارتباط با صنعت، کارآفرینی و مرکزرشد
تفاهم نامه همکاری با اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد تبریز می باشد | Developed By PJEco.ir