واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی

ردیف
نام دانشگاه وب سایت
1 دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر www.iauabadan.ac.ir
2 دانشگاه آزاد اسلامی آباده www.iauabadeh.ac.ir
3 دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر www.iauaz.ac.ir
4 دانشگاه آزاد اسلامی آستارا www.iau-astara.ac.ir
5 دانشگاه آزاد اسلامی آشتیان www.aiau.ac.ir
6 دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر www.iauashkezar.ac.ir
7 دانشگاه آزاد اسلامی آیت الله آملی www.iauamol.ac.ir
8 دانشگاه آزاد اسلامی ابرکوه www.abarkouhiau.ac.ir
9 دانشگاه آزاد اسلامی ابهر www.abhariau.ac.ir
10 دانشگاه آزاد اسلامی اراک www.iau-arak.ac.ir
11 دانشگاه آزاد اسلامی اردبیل www.iauardabil.ac.ir
12 دانشگاه آزاد اسلامی اردستان www.iauard.ac.ir
13 دانشگاه آزاد اسلامی اردکان www.iauardakan.ac.ir
14 دانشگاه آزاد اسلامی ارسنجان www.iaua.ac.ir
15 دانشگاه آزاد اسلامی ارومیه www.iaurmia.ac.ir
16 دانشگاه آزاد اسلامی استهبان www.iauestahban.ac.ir
17 دانشگاه آزاد اسلامی اسلامشهر www.iiau.ac.ir
18 دانشگاه آزاد اسلامی اقلید www.iaueghlid.ac.ir
19 دانشگاه آزاد اسلامی الیگودرز www.iau-aligudarz.ac.ir
20 دانشگاه آزاد اسلامی امارات متحده عربی www.iau.ae
21 دانشگاه آزاد اسلامی امیدیه www.iauo.ac.ir
22 دانشگاه آزاد اسلامی اندیمشک www.iauandimeshk.ac.ir
23 دانشگاه آزاد اسلامی اوز www.iauevaz.ac.ir
24 دانشگاه آزاد اسلامی اهر www.iau-ahar.ac.ir
25 دانشگاه آزاد اسلامی اهواز www.iauahvaz.ac.ir
26 دانشگاه آزاد اسلامی ایذه www.izehiau.ac.ir
27 دانشگاه آزاد اسلامی ایرانشهر www.iauiranshahr.ac.ir
28 دانشگاه آزاد اسلامی ایلام www.ilam-iau.ac.ir
29 دانشگاه آزاد اسلامی بابل www.baboliau.ac.ir
30 دانشگاه آزاد اسلامی بافت www.iaubaft.ac.ir
31 دانشگاه آزاد اسلامی بافق www.bafgh-iau.ac.ir
32 دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد www.bojnourdiau.ac.ir
33 دانشگاه آزاد اسلامی بردسیر www.bardsiriau.ac.ir
34 دانشگاه آزاد اسلامی بروجن www.iauboroujen.ac.ir
35 دانشگاه آزاد اسلامی بم www.iaubam.ac.ir
36 دانشگاه آزاد اسلامی بناب www.bonabiau.ac.ir
37 دانشگاه آزاد اسلامی بندرانزلی www.bandaranzaliiau.ac.ir
38 دانشگاه آزاد اسلامی بندرلنگه www.iaubl.ac.ir
39 دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس www.iauba.ac.ir
40 دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر www.iaubushehr.ac.ir
41 دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند www.iau-birjand.ac.ir
42 دانشگاه آزاد اسلامی بهبهان www.behbahaniau.ac.ir
43 دانشگاه آزاد اسلامی بوکان www.iau-boukan.ac.ir
44 دانشگاه آزاد اسلامی پرند www.piau.ac.ir
45 دانشگاه آزاد اسلامی پارس آباد مغان www.iaupmogan.ac.ir
46 دانشگاه آزاد اسلامی تاکستان www.tiau.ac.ir
47 دانشگاه آزاد اسلامی تبریز www.iaut.ac.ir
48 دانشگاه آزاد اسلامی تربت جام www.iautj.ac.ir
49 دانشگاه آزاد اسلامی تربت حیدریه www.iautorbat.com
50 دانشگاه آزاد اسلامی تفت www.taftiau.ac.ir
51 دانشگاه آزاد اسلامی تفرش www.iautb.ac.ir
52 دانشگاه آزاد اسلامی تویسرکان www.tuyiau.ac.ir
53 دانشگاه آزاد اسلامی تهران پزشکی www.iautmu.ac.ir
54 دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب www.azad.ac.ir
55 دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال www.iau-tnb.ac.ir
56 دانشگاه آزاد اسلامی تهران شرق www.qdiau.ac.ir
57 دانشگاه آزاد اسلامی تهران غرب www.wtiau.ac.ir
58 دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی www.iauctb.ac.ir
59 دانشگاه آزاد اسلامی جیرفت www.iauji.ac.ir
60 دانشگاه آزاد اسلامی جهرم www.jia.ac.ir
61 دانشگاه آزاد اسلامی خارک www.iaukharg.ac.ir
62 دانشگاه آزاد اسلامی خدابنده www.khiau.ac.ir
63 دانشگاه آزاد اسلامی خلخال www.aukh.ac.ir
64 دانشگاه آزاد اسلامی خمین www.iaukhomein.ac.ir
65 دانشگاه آزاد اسلامی خمینی شهر www.iaukhsh.ac.ir
66 دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان www.khuisf.ac.ir
67 دانشگاه آزاد اسلامی خنج www.iaukhonj.ac.ir
68 دانشگاه آزاد اسلامی خوی www.iaukhoy.ac.ir
69 دانشگاه آزاد اسلامی دامغان www.damghaniau.ac.ir
70 دانشگاه آزاد اسلامی داراب www.iaudarab.ac.ir
71 دانشگاه آزاد اسلامی دزفول www.iaud.ac.ir
72 دانشگاه آزاد اسلامی دماوند www.damavandiau.ac.ir
73 دانشگاه آزاد اسلامی دندانپزشکی www.dentaliau.ac.ir
74 دانشگاه آزاد اسلامی دورود www.iau-doroud.ac.ir
75 دانشگاه آزاد اسلامی دولت آباد www.iaudolatabad.ac.ir
76 دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان www.dehaghan.ac.ir
77 دانشگاه آزاد اسلامی دهدشت www.iaudehdasht.ac.ir
78 دانشگاه آزاد اسلامی رامهرمز www.iauramhormoz.ac.ir
79 دانشگاه آزاد اسلامی رشت www.iaurasht.ac.ir
80 دانشگاه آزاد اسلامی رودهن www.riau.ac.ir
81 دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان www.iaurafsanjan.ac.ir
82 دانشگاه آزاد اسلامی زابل www.iauzabol.ac.ir
83 دانشگاه آزاد اسلامی زاهدان www.iauzah.ac.ir
84 دانشگاه آزاد اسلامی زرقان www.iauzarghan.ac.ir
85 دانشگاه آزاد اسلامی زرند www.iauzar.ac.ir
86 دانشگاه آزاد اسلامی زنجان www.azu.ac.ir
87 دانشگاه آزاد اسلامی ساری www.iau-sari.ir
88 دانشگاه آزاد اسلامی ساوه www.iau-saveh.ac.ir
89 دانشگاه آزاد اسلامی سبزوار www.iaus.ac.ir
90 دانشگاه آزاد اسلامی سپیدان www.iausepidan.ac.ir
91 دانشگاه آزاد اسلامی سراب www.iausa.ac.ir
92 دانشگاه آزاد اسلامی سروستان www.iausarv.ac.ir
93 دانشگاه آزاد اسلامی سقز www.iausaghez.ac.ir
94 دانشگاه آزاد اسلامی سلماس www.iausalmas.ac.ir
95 دانشگاه آزاد اسلامی سمنان www.semnaniau.ac.ir
96 دانشگاه آزاد اسلامی سنندج www.iausdj.ac.ir
97 دانشگاه آزاد اسلامی سوادکوه www.iausk.ac.ir
98 دانشگاه آزاد اسلامی سوسنگرد www.siau.ac.ir
99 دانشگاه آزاد اسلامی سیرجان www.iausirjan.ac.ir
100 دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود www.iau-shahrood.ac.ir
101 دانشگاه آزاد اسلامی شبستر www.iaushab.ac.ir
102 دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر www.iau-shoushtar.ac.ir
103 دانشگاه آزاد اسلامی شهربابک www.shahrbabakiau.ac.ir
104 دانشگاه آزاد اسلامی شهرری www.iausr.ac.ir
105 دانشگاه آزاد اسلامی شهررضا www.iaush.ac.ir
106 دانشگاه آزاد اسلامی شهرکرد www.iaushk.ac.ir
107 دانشگاه آزاد اسلامی شهرمجلسی www.iaumajlesi.ac.ir
108 دانشگاه آزاد اسلامی شهرقدس www.qodsiau.ac.ir
109 دانشگاه آزاد اسلامی شیراز www.iaushiraz.ac.ir
110 دانشگاه آزاد اسلامی شیروان www.iau-shirvan.ac.ir
111 دانشگاه آزاد اسلامی صحنه www.sahnehiau.ac.ir
112 دانشگاه آزاد اسلامی طبس www.iau-tabas.ac.ir
113 دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول www.aliabadiau.ac.ir
114 دانشگاه آزاد اسلامی فراهان www.iau-farahan.ac.ir
115 دانشگاه آزاد اسلامی فردوس www.ferdowsiau.ac.ir
116 دانشگاه آزاد اسلامی فسا www.iaufasa.ac.ir
117 دانشگاه آزاد اسلامی فلاورجان www.iaufala.ac.ir
118 دانشگاه آزاد اسلامی فیروزآباد www.iauf.ac.ir
119 دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه  www.iaufb.ac.ir
120 دانشگاه آزاد اسلامی قائم شهر www.ghaemshahriau.ac.ir
121 دانشگاه آزاد اسلامی قاینات www.iauq.ir
122 دانشگاه آزاد اسلامی قزوین www.qiau.ac.ir
123 دانشگاه آزاد اسلامی قشم www.iauqeshm.ac.ir
124 دانشگاه آزاد اسلامی قم www.qom-iau.ac.ir
125 دانشگاه آزاد اسلامی قوچان www.iauq.ac.ir
126 دانشگاه آزاد اسلامی کرج www.kiau.ac.ir
127 دانشگاه آزاد اسلامی کرمان www.iauk.ac.ir
128 دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه www.iauksh.ac.ir
129 دانشگاه آزاد اسلامی کهنوج www.kahnoojiau.ac.ir
130 دانشگاه آزاد اسلامی گچساران www.iaug.ac.ir
131 دانشگاه آزاد اسلامی گراش www.iaugerash.ac.ir
132 دانشگاه آزاد اسلامی گرگان www.gorganiau.ac.ir
133 دانشگاه آزاد اسلامی گرمسار www.iau-garmsar.ac.ir
134 دانشگاه آزاد اسلامی گناباد www.iau-gonabad.ac.ir
135 دانشگاه آزاد اسلامی لارستان www.iaularestan.ac.ir
136 دانشگاه آزاد اسلامی لامرد www.iaulamerd.ac.ir
137 دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان www.iaulahijan.ir
138 دانشگاه آزاد اسلامی لنجان www.iauln.ac.ir
139 دانشگاه آزاد اسلامی ماهشهر www.mahshahriau.ac.ir
140 دانشگاه آزاد اسلامی مبارکه www.mau.ac.ir
141 دانشگاه آزاد اسلامی مجلسی www.iaumajlesi.ac.ir
142 دانشگاه آزاد اسلامی محلات www.iaumahallat.ac.ir
143 دانشگاه آزاد اسلامی مراغه www.iau-maragheh.ac.ir
144 دانشگاه آزاد اسلامی مرند www.marandiau.ac.ir
145 دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت www.miau.ac.ir
146 دانشگاه آزاد اسلامی مشکین شهر www.meshkin-iau.ac.ir
147 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد www.iaum.com
148 دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد www.iau-mahabad.ac.ir
149 دانشگاه آزاد اسلامی ملایر www.iau-malayer.ac.ir
150 دانشگاه آزاد اسلامی ملکان www.malekaniau.ac.ir
151 دانشگاه آزاد اسلامی مسجدسلیمان www.iaumis.ac.ir
152 دانشگاه آزاد اسلامی ممسنی www.mamasaniiau.ac.ir
153 دانشگاه آزاد اسلامی میاندوآب www.iaum.ac.ir
154 دانشگاه آزاد اسلامی میانه www.m-iau.ac.ir
155 دانشگاه آزاد اسلامی میبد www.maybodiau.ac.ir
156 دانشگاه آزاد اسلامی نایین www.naeiniau.ac.ir
157 دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد www.iaun.ac.ir
158 دانشگاه آزاد اسلامی نطنز www.natanziau.ac.ir
159 دانشگاه آزاد اسلامی نکا www.iauneka.ac.ir
160 دانشگاه آزاد اسلامی نوشهر www.iauns.ac.ir
161 دانشگاه آزاد اسلامی نی ریز www.iauneyriz.ac.ir
162 دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور www.iau-neyshabur.ac.ir
163 دانشگاه آزاد اسلامی ورامین پیشوا www.iauvaramin.ac.ir
164 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مجازی www.iauec.ac.ir
165 دانشگاه آزاد اسلامی هشترود www.hashtroodiau.ac.ir
166 دانشگاه آزاد اسلامی همدان www.iauh.ac.ir
167 دانشگاه آزاد اسلامی یاسوج www.iauyasooj.ac.ir
168 دانشگاه آزاد اسلامی یزد www.iauyazd.ac.ir
169 دانشگاه آزاد اسلامی واحد الکترونیک www.iauec.ac.ir
170 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن www.toniau.ac.ir
171 دانشگاه آزاد اسلامی رامسر www.iauramsar.ac.ir
172 دانشگاه آزاد اسلامی رباط کریم www.rkiau.ac.ir
173 دانشگاه آزاد اسلامی بین المللی خرمشهر-خلیج فارس www.iaupg.ac.ir
174 دانشگاه آزاد اسلامی بین المللی جلفا www.iauj.ac.ir
175 دانشگاه آزاد اسلامی بین المللی قشم www.iau-qeshmint.ac.ir
176 دانشگاه آزاد اسلامی بین المللی کیش www.iaukish.ir
177 دانشگاه آزاد اسلامی بین المللی بندر انزلی www.intbaiau.ac.ir
178 دانشگاه آزاد اسلامی مرکز  جزیره هرمز www.iauhormoz.ac.ir
179 دانشگاه  آزاد  اسلامی  کاشان www.iaukashan.ac.ir
180 دانشگاه  آزاد  اسلامی  نور www.iaunour.ac.ir
181 دانشگاه  آزاد  اسلامی  چالوس www.iauc.ac.ir
182 دانشگاه آزاد  اسلامی  چابهار www.iauchab.ac.ir
183 دانشگاه  آزاد  اسلامی هشتگرد www.hiau.ac.ir
184 دانشگاه  آزاد  اسلامی  ملارد  www.iau.malard.ac.ir
185 دانشگاه آزاد  اسلامی مریوان www.iaumarivan.ac.ir
186 دانشگاه  آزاد  اسلامی  نراق www.iau-naragh.ac.ir
187 دانشگاه  آزاد  اسلامی میمه www.iaumeymeh.ac.ir
188 دانشگاه  آزاد  اسلامی  بهشهر www.iaubeh.ac.ir
189 دانشگاه  آزاد اسلامی  بویین  زهرا www.buiniau.ac.ir
190 دانشگاه  آزاد  اسلامی  گلپایگان www.giau.ac.ir
191 دانشگاه آزاد اسلامی پردیس www.pardisiau.ac.ir
192 دانشگاه آزاد اسلامی محمود آباد www.iaumah.ac.ir
193 دانشگاه آزاد اسلامی اسلام آباد غرب www.iau-ea.ac.ir