مدارک لازم جهت دریافت وام ازدواج

مدارک لازم جهت دریافت وام ازدواج

 

1- فتوکپی شناسنامه زوجین(صفحات اول و دوم)

2- فتوکپی شناسنامه ضامن(صفحه اول)

3- فتوکپی صفحات 2-3-4-5 سند ازدواج

4- گواهی کسر حقوق ضامن (کارمند) و یا پروانه کسب معتبر (بازاری) به همراه کپی پروانه کسب

5- چک به مبلغ 14/400/000 (مبلغ وام+ 20%)

6- اصل سند ازدواج (پس از رویت عودت داده می شود)

 

-  مبلغ وام ازدواج 12/000/000 ریال که 20 ماهه تقسیط می گردد.

-  (عدم مشروطی) برای یکبار مشروطی با ارائه گواهی پزشکی پرداخت وام امکان پذیر میباشد.

-  از تاریخ عقد بیش از 6 ماه سپری نشده باشد.

-  حضور ضامن الزامی است در صورتی که ضامن غیر بومی باشند قبلا اطلاع دهید.