تماس با ما

  • نشانی:  تبریز - اتوبان پاسداران - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز – مجتمع شماره 1- معاونت پژوهش و فناوری
  • کدپستي:  5157944533
  • تلفن و نمابر: 31966202-041