پایگاه های ثبت اختراع

پایگاه‌های ثبت اختراع
نام پایگاه لوگوی پایگاه پوشش موضوعی
کانون پتنت ایران
 (Iran Patent office)

 
ثبت اختراعات در ادارات ثبت اختراع معتبر دنیا (USPTO، EPO)،  ایجاد بانک اطلاعات اختراعات ثبت شده و ...
United States Patents and Trademark Office
پایگاه اطلاعاتی پروانه ثبت اختراعات
Free patents online
 (US & European Paten )

پتنت آمریکا و اروپا
EP Patent
 
European patent office
Japan Patent
ثبت اختراعات ژاپن
Google Patents
امكان جستجو در بیش از هفت میلیون پروانه ثبت اختراع آمريكا از سال 1790 تاکنون
 سازمان جهانی مالكيت فكري
(WIPO)

سازمان جهانی مالکیت معنوی (WIPO) انجمن جهانی برای خدمات مالکیت معنوی، سیاست، اطلاعات و همکاری
موسسه خدمات بين المللي مالكيت فكري مدرس
کمک به ارتقای سطح دانش مراکز R&D با بهره‌گيري از مالكيت‌هاي فكري خلق شده