پایگاه پایان نامه ها

پایگاه پایان‌نامه‌های الکترونیکی لاتین
نام پایگاه لوگوی پایگاه پوشش موضوعی وضعیت دسترسی
Open Access Theses and Dissertations
(OATD)

 
3 میلیون پایان نامه رایگان
علوم اجتماعی، علوم مهندسی و کامپیوتر، علوم زیستی و سلامت، علوم فیزیکی و زمین، هنرها و علوم انسانی، فقط پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد
آزاد
PQDT OPEN
پايان‌نامه‌هاي رايگان سايت پروكوئست از سال 1951 تاکنون - تمامی رشته‌ها آزاد
IDEA
 پايان‌نامه‌هاي دانشگاه درکسل آزاد
DART-EROUPE E-THESES PORTAL
 
 شامل ۴۶۰۷۱۶ پایان نامه پژوهشی از ۵۵۱ دانشگاه در ۲۸ کشور اروپایی آزاد
VIRGINIA TECH RTDS
 پایان‌نامه‌های دانشگاه ویرجینیا آزاد

پایگاه پایان‌نامه‌های فارسی
 
مركز اطلاعات و مدارك علمی ایران (ایرانداک)

 
 پايان‌نامه‌ها، طرح‌هاي پژوهشي، همايش‌ها، مقاله‌‌ها و گزارش‌هاي دولتی تولید شده در داخل کشور   چکیده
بانک اطلاعاتی پایاننامه‌های علوم پزشکی کشور
پزشکی اطلاعات کتابشناختی
و چکیده
 سیستم یکپارچه کتابخانه های دانشگاه آزاد (سیکا)  امکان جستجوی پایان‌نامه‌های موجود در کلیه واحدهای دانشگاه آزاد جهت انتخاب موضوع پیشنهادی برای پایان‌نامه و
اطمینان از غیرتکراری بودن آن
عنوان، نویسنده و
تاریخ انتشار