موتورهای جستجوی علمی

موتورهای جستجوی علمی (Scientific Search Engines)
نام پایگاه نشان‌واره پایگاه پوشش موضوعی وضعیت دسترسی
Google Scholar مقالات علمی آزاد
Semantic Scholar مقالات علمی آزاد
Microsoft Academic Search مقالات علمی آزاد
Pdfgeni  کتاب‌ها و سایر انواع اسناد الکترونیکی  آزاد
Omni Medical Search پزشکی آزاد
علم نت
موتور جستجوی فارسی
اسناد علمی فارسی آزاد