کتاب های الکترونیکی


پایگاه‌های کتاب‌های الکترونیکی (اشتراکی)
 
نام پایگاه لوگوی پایگاه پوشش موضوعی وضعیت دسترسی
Science Direct همه موضوعات اشتراکی
Wiley همه موضوعات اشتراکی
Springer همه موضوعات اشتراکی

پایگاه‌های کتاب‌های دسترسی باز(Open Access Books)
 
DOAB همه موضوعات آزاد
Book Finder بیش از 100 میلیون کتاب درسی، کتاب کمیاب در فرمت PDF آزد
Questia بیش از 5000 دامنه‌های عمومی، کلاسیک و کتاب‌های کمیاب آزاد
Book Boon بیش از 1000 کتاب الکترونیک درسی و 600 کتاب  حرفه ای کسب و کار رایگان در 9زبان در فرمت PDF  در موضوعات مختلف آزاد
Free Tech Books 1023 کتاب، کتابهای درسی، و جزوات درسی در زمینه علوم کامپیوتر و برنامه نویسی آزاد
Free Computer Books کتاب‌های و جزوات درسی رایگان کامپیوتر، ریاضیات، فنی آزاد
Free Books 4 Doctors علوم پزشکی آزاد
Medical Books Free پزشکی آزاد
Bookshelf در زمینه علوم زیستی و بهداشت آزاد