مجلات الکترونیکی

ناشرین بین­ المللی
نام پایگاه نشان‌واره پایگاه پوشش موضوعی وضعیت دسترسی
Science Direct همه موضوعات اشتراکی
Springer همه موضوعات اشتراکی
Wiley همه موضوعات اشتراکی
Taylor & Francis  همه موضوعات غیر اشتراکی
OXFORD Journals هنر، علوم انسانی و اجتماعی و  پزشکی غیراشتراکی
Cambridge Journals علوم انسانی و اجتماعی، نجوم و ریاضیات غیر اشتراکی
EMERALD مدیریت، کسب و کار، کتابداری و اطلاع رسانی غیراشتراکی
Sage علوم اجتماعی، علوم انسانی، علوم پزشکی و بهداشتی، علوم زیستی و مهندسی غیراشتراکی
ACS (American Chemical Society) شیمی و مهندسی شیمی غیراشتراکی
RSC (Royal Society Of Chemistry) شیمی غیراشتراکی
AIP Journals 
(American Institute of Physics)
فیزیک غیراشتراکی
APS (American Physical Society) فیزیک غیراشتراکی
American Mathematical Society ریاضیات دسترسی آزاد
American Society of Mechanical Engineers مکانیک و فنی مهندسی غیر اشتراکی
Association of American Veterinary Medical Colleges دامپزشکی غیر اشتراکی
American Veterinary Medical Association دامپزشکی غیر اشتراکی
American Animal Hospital Association دامپزشکی غیر اشتراکی
BMJ Publishing Group پزشکی و دامپزشکی غیر اشتراکی
Thieme پزشکی و  علوم غیر اشتراکی
nature پزشکی و علوم غیراشتراکی
PLOS بیولوژی و پزشکی آزاد
BioMed Central بیولوژی و پزشکی آزاد
JAMA NETWORK پزشکی غیراشتراکی
 

پایگاه نشریات فارسی
مگ ایران همه موضوعات اشتراکی
   مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری    همه موضوعات اشتراکی 
نورمگز  کلیه حوزه‌های علوم انسانی چکیده
جهاد دانشگاهی (SID) همه موضوعات آزاد
سامانه نشریات علمی دانشگاه تهران همه موضوعات آزاد
پایگاه گنج (ایرانداک)   پایان‌نامه‌ها، نشریات علمی داخلی، مقالات همایش‌ها، طرح‌های پژوهشی و گزارش‌های دولتی   آزاد
پورتال جامع علوم انسانی کلیه حوزه‌های علوم انسانی و پژوهش های هنر آزاد
سیویلیکا همه موضوعات چکیده
سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد    
 

پایگاه‌های مجلات دسترسی باز(Open Access Journals)
نام پایگاه   نشان‌واره پایگاه   پوشش موضوعی    وضعیت دسترسی   
  Directory of Open Access Journals   همه موضوعات آزاد
Open Access Library همه موضوعات آزاد
ROAD همه موضوعات آزاد
CORE همه موضوعات آزاد
arXiv   فیزیک، ریاضیات، بیولوژی، رایانه، آمار   آزاد
Free Medical Journals پزشکی آزاد
MDPI - Publisher of Open Access Journals مولکول ها، علوم مولکولی، محیط زیست و بهداشت عمومی، ویروس ها، توکسین ها، مواد مغذی آزاد