اهداف- مأموریت - برنامه های مرکز

 
v      نیاز سنجی و تعیین اولویت اقدامات لازم برای رسیدن به توسعه پایدار و استقرار سیستم مدیریت محیط زیست در حوضه آبریز دریاچه ارومیه
v      آموزش و پژوهش در رابطه با امور و مسائل توسعه پایدار، مدیریت محیط زیست و افزایش سطح آگاهي جامعه و شناساندن روش هاي صحيح استفاده از محیط زیست و منابع آن در حوضه آبریز دریاچه ارومیه
v      معرفی شاخص ها و تعیین حد و حدود و استانداردها و ارائه راهکار برای محو و ترميم خسارات وارد بر محيط زيست در حوضه آبریز دریاچه ارومیه
v      اجرای طرحی با مشارکت ذینفعان و افراد اثرگذار و تشکیل هسته های تصمیم ساز محلی در سکونت گاههای انسانی و استقرار سیستم مدیریت یکپارچه توسعه پایدار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه (پایلوت زیر حوضه قلعه چایی)
v      آموزش تعادل بخشي بين اهداف بلند مدت توسعه و امکان برخورداري اكثريت مردم از منابع توسعه در راستاي حفاظت محيط زيست و رسیدن به توسعه پایدار و بكارگيري و تلفيق معيارهاي زيست محيطي در برنامه ريزي هاي عمراني و توسعه ای در سازمانها و شرکت ها و جوامع انسانی
v      معرفی و اجرای طرح ها و پروژه هایی برای حفظ كيفيت منابع تجديد پذير، بهره برداري پایدار با بيشترين بازده و نگهداشت صحيح چرخه هاي حياتي و فراهم آوري زندگي سالم و فعال براي جامعه
v      انجام مونیتورینگ و پایش برنامه ها، طرح ها، پروژه ها و فعالیت ها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه
v      بررسی، تعیین و معرفی مسائل و مشكلات و تهدیدات محيط زيست و اعلام هشدار و ارائه راه حل برای آنها در حوضه آبریز دریاچه ارومیه
v      انجام اقدامات مرکز بر اساس فرایند اجرای الگوی مدیریت یکپارچه توسعه پایدار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه
v      تعیین توان زیست محیطی و آستانه­ و ظرفیت تحمل محیط زیست در مناطق مختلف حوضه آبریز دریاچه ارومیه و ارائه برنامه استفاده از سرزمین و تعریف کاربری ها و نحوه استفاده از کاربری ها و بازنگری در ضوابط و آیین نامه استقرار کاربری ها و فعالیت ها در این حوضه
v      تولید دانش و اجرای پروژه افزایش توانمند سازی و ارتقاء انسجام اجتماعی  و مشارکت مردم محلی در حوضه آبریز
v      اجرای پروژه بهبود وضعیت اقتصادی و معشیت جوامع انسانی حوضه آبریز دریاچه ارومیه
v      اجرای پروژه طراحی شبکه تولید و توزیع فراورده ها و محصولات کشاورزی سالم و بهینه سازی مصرف آب
v      انجام پروژه های برون دانشگاهی به سفارش دستگاههای اجرایی و هدایت پروژه های درون دانشگاهی و پایان نامه و رساله دانشجویان بسمت موضوعات مرتبط با حوزه آبریز دریاچه ارومیه با استفاده از ظرفیت علمی و تجارب مدیریتی و اجرایی پنج کارگروه تخصصی این مرکز
v      معرفی سیاستها و تکنولوژیهای سبز و دوستدار محیط زیست برای سازمان ها، شرکت ها و اقشار و گروههای مختلف جامعه
آدرس ایمیل:   SDM@iaut.ac.ir      تلفن تماس : 04131966459