اهداف مرکز

اهداف اصلی مرکز تحقیقات مدیریت توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه در سه بخش زیر قابل تقسیم بندی است:
 1. معرفی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز بعنوان  مرکزی فعال، توانمند و نقش آفرین و اثر گذار در امر احیای دریاچه ارومیه و ارائه کننده خدمات فنی و مهندسی، پژوهشی، آموزشی و... برای مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار در شمال غرب کشور
 • اقدامات انجام شده در راستای تحقق این هدف:
 • مذاکره و تشکیل جلسات مشترک با مسئولین ذیربط 12 مورد در استانداری، سازمانها و...
 • در تبریز و عجب شیر
 • برگزاری دوره های آموزشی مدیریت سبز در سازمان ها، شرکت ها دستگاههای اجرایی 4 مورد
 • برگزاری همایش نقش آموزش محیط زیست در توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه

      2. ظرفیت سازی و تشکیل تیم های تخصصی و علمی با اساتید گروههای تخصصی دانشگاه و کارشناسان و مدیران در مرکز

         اقدامات انجام شده در راستای تحقق هدف:

 • ایجاد بانک اطلاعات از تمام تحقیقات، اقدامات و فعالیت ها و عملکردهای سال های گذشته سازمان های ذیربط با اخذ بخشی از مستندات و گزارش اقدامات و نتایج پژوهش ها از ستاد احیای دریاچه ارومیه و سازمانهای ذیربط (بالای یک ترابایت)
 • تشکیل جلسات مشترک با اساتید جهت تعریف و تعیین کارگروهها
 • تشکیل 5 کارگروه تخصصی بشرح معرفی شده در ساختار سازمانی مرکز
 • هماهنگی و برگزاری جلسات برای هریک از کارگروهها جهت توجیح و درخواست تهیه شرح خدمات برای طرح و پروژه های اولویت دار احیای دریاچه ارومیه، توسعه پایدار و...جمعا"14  جلسه
 •  اطلاع رسانی برای جلب مشارکت و همکاری اساتید با مرکز از طریق مذاکرات حضوری و ارسال پیامک انبوه
 
 3.انجام طرح ها و پروژه های مدیریت و مهندسی محیط زیست، توسعه پایدار برای بهبود وضعیت محیط زیست، توسعه پایدار و احیای حوضه آبریز و دریاچه ارومیه

        اقدامات انجام شده در راستای تحقق این هدف:
 • تهیه پیش نویس پروپزال طرح مدیریت یکپارچه توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه برای پایلوت
  (زیر حوضه قلعه چایی)
 • مذاکره با دستگاههای اجرای ذیربط و جلب نظر مثبت آنها برای عقد قرار داد اجرای پروژه تحقیقاتی
  مورد نیاز آنها
 • شرکت در مناقصه طرح تحقیقاتی" اجرای مطالعات توسعه و اشتغال روستایی " سازمان مدیریت و
   برنامه ریزی استان (اجرای طرح در 256 روستای نمونه در استان )
 • معرفی 17 عنوان پروژه ستاد احیای دریاچه ارومیه برای اساتید گروههای تخصصی بعنوان موضوع پایان نامه
  یا رساله