سامانه های پژوهشی
الحاق زیر سیستم پزشکی به سامانه سیدا 1394/09/18

با توجه به درخواست واحد تبریز و با حضور آقای مهندس پناه ، کارشناس برنامه نویس سیدا ، زیر سیستم پزشکی به سامانه فوق اضافه و تقریبا مشکل اصلی دانشکده پزشکی مرتفع گردید.

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد تبریز می باشد | Developed By PJEco.ir