( تمدید ) تحویل برگه های اعلام آمادگی دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد 1397/03/29

به اطلاع آن دسته از دانشجویان محترم کارشناسی ارشد که آمادگی دفاع از پایان نامه خود را در ماه های مرداد و شهریور دارند و مهلت مقرر را سپری نموده اند و یا در شرف اتمام می باشند، می رساند در اسرع وقت برگه اعلام آمادگی خود را تحویل ادارات پژوهشی مستقر در دانشکده ها نمایند تا نسبت به برنامه ریزی و اقدامات بعدی  لازم به عمل آید. لازم به توضیح هست با توجه به تعطیلی دانشگاه در مرداد ماه 1397 مسئولیت عدم اقدام به موقع متوجه خود دانشجویان خواهد بود.
اداره امور پایان نامه ها