قابل توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی - مهلت تحویل برگ اعلام آمادگی تا تاریخ 96/10/16 1396/09/05

با عنایت به اتمام ترم آموزشی در 1396/11/11 به اطلاع آن دسته از دانشجویانی که مراحل اجرایی پایان‌نامه و مهلت مقرر برای دفاع از آن را سپری نموده‌اند می رساند تا 96/10/16 با مراجعه به روسای ادارات پژوهش مستقر در دانشکده‌ها نسبت به تحویل فرم اعلام آمادگی برای دفاع از پایان‌نامه اقدام نمایند لازم به ذکر است دانشجویانی که بعد از تاریخ فوق به روسای ادارات پژوهشی مراجعه نمایند امکان دفاع در ترم جاری را نخواهند داشت.