راهنمای دسترسی به اتوماسیون رایورز 1395/01/29

باتوجه به ارتقای نسخه نرم‌افزاری اتوماسیون اداری رایورز ، سامانه فوق فقط از طریق وب سایت دانشگاه و با  مراجعه به  سامانه های اداری و مالی و انتخاب گزینه اتوماسیون  اداری رایورز قابل  دسترس  می‌باشد.  جهت استفاده از اتوماسیون رایورز  از مرورگر google chrome  و ترجیحا  از مرورگر firefox استفاده نمایید.

 
پس از ورود به سامانه ، ابتدا از منوی تسهیلات ، نسبت به  دانلود و نصب ابزارهای پیش نیاز اقدام نمایید.

آدرس مستقیم اتوماسیون اداری رایورز :  http://office.iaut.ac.ir/eOffice/login.aspx 
راهنمای تصویری :