حوزه آموزشی و تحصیلات تکمیلی
عدم امکان شرکت دانشجویان فاقد مدرک اصل پایه (گواهی موقت/دانشنامه) در امتحانات نمسال 952 1395/10/15

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد تبریز می باشد | Developed By PJEco.ir