قابل توجه دانشجویان دکتری تخصصی پژوهش محور (دانشجویان عدم مراجعه) 1395/10/26

دانشجویان مشروحه ی ذیل با توجه به نامه معاونت محترم پژوهشی در خصوص تعیین تکلیف وضعیت قرارداد و پروپوزال تا کنون اقدامی ننموده اند لذا مقتضی است سریعاً به حوزه معاونت پژوهشی مراجعه نمایند:

آقایان و خانم ها:
  • عباس صادقیان
  • سجاد قديمي باويل
  • روح اله موذني
  • بهزاد كامراني مقدم
  • ميترا هاشم زاده