قابل توجه اساتید محترم در خصوص اعمال غیبت 3/16 1395/09/22

رؤسای محترم دانشکده ها
 
سلام علیکم؛
          احتراماً، با عنایت به ­اینکه کارت ورود به جلسه  امتحانی دانشجویان از روز جمعه مورخ 10 دی ماه فعال و در اختیار دانشجویان قرارداده خواهد شد لذا خواهشمند است به نحو مقتضی به اساتید محترم گروه­های ذیربط دانشکده اطلاع رسانی گردد، تا جهت اعمال غیبت بیش از 3/16، به وب سایت دانشگاه مراجعه و اقدامات لازم صورت­ گیرد، لازم به ذکراست با توجه به مصوبه شورای آموزشی واحد بعد از تاریخ مذکور به لیست های ارسال شده از طرف اساتید محترم ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 
 
                                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
                                                               دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز