قابل توجه داوطلبان دعوت شده به مصاحبة دورة دکتری تخصصی سال 1396 دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی 1396/04/10

  • زمان مصاحبه:  از روز سه شنبه سوم مرداد ماه لغایت روز جمعه ششم مرداد ماه می باشد که  لازم است داوطلب طبق زمان بندی انجام شده که بصورت پیامک بعد از تاریخ 20 تیرماه اطلاع رسانی خواهد شد، به دانشگاه مراجعه نماید.
  • مکان مصاحبه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز واقع در اول اتوبان پاسداران تبریز می باشد.
  • مدارک لازم برای انجام مصاحبه:
  •  کارت شناسایی  معتبر (اصل شناسنامه یا کارت ملی)
  •  فرم پیوست 3  که  بصورت کامل تکمیل شده و فایل و چاپی آن به همراه داشته باشید.      (دانلود فرم پیوست 3  Word...PDF)
  • اصل و تصویر مدارک و سوابق و مستنداتِ آموزشی و پژوهشی ( ذکر شده در پیوست 3)
  • هر داوطلب اعم از با آزمون و یا بدون آزمون لازم است در زمان حضور جهت مصاحبه برای هر رشته / گرایش در هر استان فیش واریز هزینة مصاحبه به مبلغ  700000   ریال ( هفتاد هزار تومان)  به حساب سیبا شماره  0105645020003   نزد بانک ملی شعبه دانشگاه آزاد اسلامی را ارائه نماید. درصورتی که داوطلب در چند رشته/ گرایش/ استان دعوت به مصاحبه شده باشد لازم است مبلغ  700000 ریال ( هفتاد هزار تومان)  را برای شرکت در مصاحبة هر رشته/ گرایش/ استان به صورت جداگانه واریز و اصل فیش مربوطه را در  زمان حضور جهت مصاحبه ارائه نماید. لازم به ذکر است پرداخت اینترنتی و یا خودپرداز و یا روشهای دیگر مورد قبول نبوده و فقط از طریق بانک اقدام گردد.


** اطلاعات تکمیلی از طریق همین سایت انجام خواهد گردید لذا قبل از حضور در جلسه مصاحبه اطلاعیه های صادره را حتما مطالعه نمایید.


** در صورت تداخل روز مصاحبه با استان های دیگر حتما مراتب را با مدارک به دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی اطلاع دهید تا امکان مصاحبه در روز دیگر ایام مصاحبه فراهم آید.