توسعه فناوری و ارتباط با صنعت، کارآفرینی و مرکزرشد
اطلاعیه مهم کارآموزی 1395/06/31

**اطلاعيه مهم در مورد درس "کارآموزي"**:

1- دانشجوياني که واحد درسي کارآموزي را انتخاب مي نمايند لازم است ((تا حداکثر يک هفته بعد از انتخاب واحد))، جهت تعيين زمان شرکت در کلاس توجيهي، به دفتر ارتباط با صنعت (طبقه آخر ساختمان کتابخانه مرکزي) مراجعه نمايند. عدم شرکت دانشجو در کلاس توجيهي، موجب حذف واحد کارآموزي مي شود (ماده 3-3 آيين نامه کارآموزي).
2- فرمهاي صحيح و کامل مربوط به کارآموزي را ((فقط از دفتر ارتباط با صنعت)) تهيه، و مراحل مربوط به کارآموزي را دقيقاً مطابق با الگوي ارائه شده طي نماييد.

 

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد تبریز می باشد | Developed By PJEco.ir