ابزار انتخاب مجله 1396/04/24

ابزارهای انتخاب مجله علمی مناسب

یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های پیش روی محققین، انتخاب مجله علمی مناسب برای انتشار مقاله می­ باشد. در همین راستا ناشرین مهمی نظیر Elsevier و Springer اقدام به ارایه سرویس­ هایی برای انتخاب مجله مناسب جهت چاپ مقاله نموده‌اند. این ابزارها به طور رایگان در اختیار محققین قرار گرفته است تا بتوانند با استفاده از عنوان و چکیده مقاله، مجلاتی را که بیشترین سهم را در چاپ مقالات مشابه داشته‌اند شناسایی و مقاله را برای چاپ به این مجلات ارسال نمایند.
ابزارهای ارایه شده توسط دو ناشر Elsevier و Springer محدود به مجلات خود ناشر می‌باشد که شاید یک نقطه ضعف برای این سرویس­ ها باشد. در همین راستا ابزاری بنام Edanz Journal Selector توسط یک تیم ژاپنی ایجاد گردیده است که این محدودیت را نداشته و مجلات ناشرین مختلف را بررسی و بهترین مجله را جهت چاپ مقالات پیشنهاد می‌نماید. در این بخش لینک ابزارهای معرفی شده جهت سهولت استفاده محققین ایجاد گردیده است.