در نشستی تخصصی تاکید و تشریح شد؛ ضرورت‌های اجرای الگوی مدیریت یکپارچه توسعه پایدار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه 1397/04/27

به گزارش روابط عمومی واحد تبریز، محمد ابراهیم رمضانی رئیس مرکز تحقیقات مدیریت توسعه پایدار حوضه آبریز دریاچه ارومیه واحد تبریز در این نشست به ضرورت اجرای الگوی مدیریت یکپارچه تاکید کرد و گفت: وجود مشکلات، بحران‌­ها و مسائل محیط زیست، نیاز کنونی جامعه و لزوم توجه و پاسخگویی اقشار جامعه و انجام وظیفه اجتماعی به استناد اصل پنجاهم قانون اساسی کشور برای داشتن روند رشد مستمر در محیط زیست، اهمیت توجه هم زمان به موضوعات و مسائل مختلف در امور اجتماعی، اقتصادی و نهادی و ساختاری (توسعه پایدار)توسعه توانمندی­‌ها، هم‌افزایی و بهره­‌گیری اثربخش از ظرفیت موجود دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان‌های دولتی، سازمان‌های عمومی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه از ضرورت‌های اجرای الگوی مدیریت یکپارچه توسعه پایدار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه است.

تاکید بر ضرورت اجرای طرح مدیریت یکپارچه توسعه پایدار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، اختصاص منابع مالی مورد نیاز از طریق ستاد احیا بصورت متمرکز، مشارکت تمام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و سازمان نظام مهندسی استان، اجرای مطالعات و پژوهش های لازم همراه با مداخله و ایجاد هسته‌های کاری در سکونت‌گاه‌های موجود در پایلوت مورد نظر از مصوبات این نشست بود
 
 

وی افزود :تعیین شاخص‌های پایداری در امور و اهداف محیط زیست، امور و اهداف اجتماعی و اقتصادی، امور و اهداف نهادی و ساختاری، تعیین استاندارد برای هریک از شاخص‌های امور و اهداف محیط زیست، امور و اهداف اجتماعی، امور و اهداف اقتصادی، امور و اهداف نهادی و ساختاری در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، تعیین استراتژی برای شاخص ها و امور و اهداف محیط زیست، امور و اهداف اجتماعی و اقتصادی، امور و اهداف نهادی و ساختاری در حوضه آبریز که زیر استاندارد هستند برخی از فرایندهای اجرای الگوی مدیریت یکپارچه توسعه پایدار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه هستند.

رمضانی اقدامات لازم و اولویت‌دار این طرح را برشمرد و گفت: توان سنجی و ارزیابی محیط زیست و تعیین آستانه­ و ظرفیت تحمل محیط زیست و پیشنهاد پراکنش کاربری ها، بررسی وضعیت موجود و ارائه پیشنهادات برای بازنگری در ضوابط و آیین نامه استقرار کاربری‌ها و فعالیت‌ها در حوضه آبریز ( ابتدا در محل پایلوت) و پیگیری برای طی مراحل تصویب در مراجع ذی‌ربط، اجرای پروژه افزایش توانمند سازی و ارتقاء انسجام اجتماعی، مردم محلی و اجرای پروژه بهبود وضعیت اقتصادی و معشیت جوامع انسانی حوضه آبریز دریاچه ارومیه برخی از اقدامات این طرح است.

تاکید بر ضرورت اجرای طرح مدیریت یکپارچه توسعه پایدار در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، اختصاص منابع مالی مورد نیاز از طریق ستاد احیا بصورت متمرکز، مشارکت تمام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط و سازمان نظام مهندسی استان، اجرای مطالعات و پژوهش های لازم همراه با مداخله و ایجاد هسته‌های کاری در سکونت‌گاه‌های موجود در پایلوت مورد نظر از مصوبات این نشست بود.

این نشست با حضور مسئول دفتر هماهنگ کننده منطقه ای ستاد احیای دریاچه ارومیه، سازمان جهاد کشاورزی، آب منطقه ای، مدیران و مسئولان اداره کل منابع طبیعی، اداره کل حفاظت محیط زیست، نمایندگان تشکل های مردمی و اعضای موثر و سیاستگذاری و تعدادی از اعضای شورای فرهنگی و اجتماعی ستاد احیای دریاچه ارومیه در کشور و استان آذربایجان شرقی، معاون پژوهشی و فناوری و برخی از اساتید واحد تبریز در سالن شمس برگزار شد.