رخدادهای مهمطرح ها و محصولات تولیدی معرفی شده در اولین نشست مراکز تحقیقاتی نانو

از جمله محصولات تولیدی در حوزه نانوتکنولوژی مرکز تحقیقات می توان به: نانو قیر با خواص ویژه مکانیکی و فیزیکی نانوپوشش های ضد آب پاک کننده چند منظوره با تنظیم گرید نانو کویت کلات گرانول آنتی باکتریال و نقاط کوانتومی گرافن اشاره کرد و ......