دسترسی به اتوماسیون اداری 1392/06/11


به اطلاع می رساند:
دسترسی به سیستم اتوماسیون اداری (رایورز) برای مسئولین و اساتید محترم دانشگاه آزاد اسلامی تبریز از طریق اینترنت میسر می باشد .
اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه
 
طبقه بندی خبری:
پژوهشی