جبهه‌های تحقيقاتی (Research Fronts) 1395/05/17


 

مغز

موسسه تامسون رویترز در بخش ESI در طی یک بازه ده ساله امکان دسترسی به جبهه‌های تحقیقاتی مهم را فراهم می‌سازد. یک جبهه تحقیقاتی، یک دسته از مقالات پراستناد تحت عنوان «مقالات هسته» در یک موضوع تخصصی می‌باشد که به روش آنالیز خوشه‌ای مشخص می‌شوند. در واقع جبهه‌های تحقیقاتی یک دسته بندی دیگری را برای مقالات پراستناد ارایه نموده و برای تعیین خوشه‌ها میزان ارتباط مقالات پراستناد مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای این منظور از تعداد دفعاتی که هر دو مقاله همزمان مورد استفاده قرار می‌گیرند (تعداد مقالات بعدی که هر دو مقاله را ذکر منبع می‌کنند) استفاده می‌گردد. بنابراین خوشه‌ها بوسیله انتخاب تمام مقالات پراستنادي که می­ توانند بوسیله ذکر منبع همزمان به یکدیگر مرتبط شوند صورت می‌گیرد.
نامگذاری خوشه‌ها با استفاده از یک فرایند نیمه اتوماتیک و براساس کلمات و عباراتی که مکرراً مورد استفاده قرار گرفته، صورت می‌گیرد. ویژگی‌های آماری هر خوشه با پارامترهایی نظیر تعداد مقالات پراستناد خوشه، مجموع فرکانس ذکر منبع آنها، تعداد ذکر منبع به ازاء هر مقاله، و متوسط سال حضور مقالات در جبهه تحقیق مشخص می‌شود. تعداد مقالات پراستناد شاخصی است از اندازه ادبیات پایه، مجموع فرکانس ذکر منبع بیانگر اندازه جبهه‌ تحقیق، تعداد ذکر منبع به هر مقاله درجه تمرکز و متوسط سال حضور مقالات در جبهه‌ تحقیق بیانگر رواج یا داغ بودن جبهه‌ تحقیق مورد نظر می‌باشد. در واقع این دسته از مقالات مسیر بعدی جریان علم دنیا را تعیین نموده و علم دنیا را رهبری می‌کنند. طبیعتاً یکی از راه‌حل‌های عملی ارتقاء سطح اثرگذاری پژوهش‌های صورت گرفته در دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی سوق دادن محققان به انتخاب موضوع تحقیق از جبهه‌های تحقیقاتی خواهد بود.
یکی از نقاط ضعف تعیین جبهه‌های تحقیقاتی در موسسه تامسون رویترز مشکل خوداستنادی می‌باشد. به عبارت دیگر محققان می­ توانند به مقالات پراستناد خود همزمان استناد نموده و تشکیل جبهه‌های تحقیقاتی را بدهند. بدیهی است این گونه جبهه‌های تحقیقاتی واقعی نبوده و به آسانی می‌توان با کنترل ذکر منبع­ های صورت گرفته به مقالات جبهه‌های تحقیقاتی به واقعی بودن آن پی برد. از آنجاییکه اساس جبهه‌های تحقیقاتی، مقالات پراستناد می‌باشند، برای این مقالات حداکثر میزان خوداستنادی قابل قبول فقط 10 درصد از استنادهای صورت گرفته به مقاله می‌باشد. به عنوان مثال اگر مقاله‌ای با 20 استناد به عنوان یک مقاله پراستناد در موسسه تامسون رویترز معرفی می‌شود، زمانی این مقاله یک مقاله پراستناد واقعی خواهد بود که حداکثر فقط 2 استناد از 20 استناد صورت گرفته مربوط به نویسنده یا نویسندگان مقاله باشد. این معیار می‌تواند در تشخیص جبهه‌های تحقیقاتی واقعی نیز در موسسه تامسون رویترز مدنظر استادان، دانشجویان و محققین قرار گیرد.
كليه رشته‌هاي علمي - تحقيقاتي موجود در دنيا در ESI به 22 حوزه مختلف تقسيم شده است و جبهه‌های تحقیقاتی نیز در این 22 حوزه هر دو ماه یکبار در این موسسه به‌روزرسانی می‌شوند. در لینک زیر آخرین فهرست جبهه‌های تحقیقاتی در 22 حوزه تعریف شده در موسسه تامسون رویترز را می‌توانید دریافت نمایید.


تهیه و تنظیم:
 
محمدعلی بهنژادی
استاد دانشکده علوم پایه 
مدیر کل پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبريز
طبقه بندی خبری:
پژوهشی

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد تبریز می باشد | Developed By PJEco.ir