آرشیو مناقصات
تاریخنوع فراخوانموضوعمهلتفایل پیوستی
1397/06/26استعلامتعويض پنجره هاي طبقه اول خوابگاه شماره يك 1397/07/07 دریافت فایل
1397/06/25استعلاماستعلام اجرای با مصالح لوله کشی تأسیسات گرمایش - سرمایش ساختمان اداری1397/07/04 دریافت فایل
1397/06/25استعلاماستعلام تهيه و تعويض ورقهاي طلق محافظ پنجره هاي خوابگاه یک1397/07/02 دریافت فایل
1397/06/21مزایدهچهار باب مغازه1397/06/31 دریافت فایل
1