آرشیو مناقصات
تاریخنوع فراخوانموضوعمهلتفایل پیوستی
1397/11/27مناقصهمناقصه اجرای عملیات تغییرات ساختمان شهید باکری و ایجاد مجتمع آزمایشگاهی (فاز 2) در مجتمع شماره یک1397/12/07 دریافت فایل
1397/11/23استعلاماستعلام با مصالح تهيه و اجراي عمليات ترميم و تحكيم نماي تعدادي از ساختمانهاي مجتمعهاي 1 و 2 و ساختمان دفتر مركزي سابق و خوابگاه شماره 61397/12/04 دریافت فایل
1