آرشیو مناقصات
تاریخنوع فراخوانموضوعمهلتفایل پیوستی
1398/05/16استعلاماستعلام دو دستگاه رايانه1398/06/02 دریافت فایل
1398/05/16استعلاماستعلام كنتور هوشمند 1398/06/02 دریافت فایل
1398/05/08استعلاماستعلام سينك آزمايشگاهي گرانيتي ضد اسيد1398/06/02 دریافت فایل
1398/05/06استعلاماستعلام تهيه و اجراي با مصالح محوطه سازي و رمپ كلينيك دامپزشكي واقع در مجتمع شماره 21398/06/02 دریافت فایل
1