آرشیو مناقصات
تاریخنوع فراخوانموضوعمهلتفایل پیوستی
1398/09/19استعلاماستعلام با مصالح فاكتوري تهيه و اجراي ترميم ايزوگام گنبد مسجد مجتمع شماره 11398/09/25 دریافت فایل
1398/09/19استعلاماستعلام خريد و حمل و نصب يك دستگاه آسانسور ساختمان قائم مجتمع شماره 21398/09/25 دریافت فایل
1