طبقه بندی تقویم
تقویم
ردیفعنوان از تاریختا تاریخ
1 تقویم آموزشی ترم تابستان 96 1396/03/071396/06/12
2 تقویم آموزشی نیم سال اول 97-96 1396/05/281396/10/30
1

تمام حقوق معنوی این وب سایت متعلق به دانشگاه آزاد واحد تبریز می باشد | Developed By PJEco.ir