جذب نیروی امریه 1398/11/27

به منظور بهره گیری حداکثری از توان فارغ التحصیلان مستعد و متعهد، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در نظر دارد از بین فارغ التحصیلان واجد شرایط، نسبت به جذب نیروی امریه سربازی در سطح تهران و مراکز استان ها و به شکل بومی اقدام نماید. لذا هشتمین مرحله فراخوان جهت جذب امریه آغاز شده و بر همین اساس متقاضیان می توانند از تاریخ 98/11/20 لغایت 98/11/28 با مراجعه به سایت  http://amrieh.ict.gov.ir/sitepages/home.aspx  نسبت به ثبت نام اولیه اقدام نمایند.