دکتر جوانپور مطرح کرد سهم 30 درصدی دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی از آموزش عالی استان 1396/12/16

به گزارش اداره کل واحد تبریز، دکتر عزیز جوانپور در دوازدهمین جلسه هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی که با حضور دکتر فرهاد رهبر رئیس دانشگاه ازاد اسلامی در واحد تبریز برگزار شد، گفت: استان آذربایجان شرقی 35 واحد و مرکز دانشگاهی و 14 آموزشکده سما دارد که حدود 30 درصد موسسات آموزش عالی استان را در بر می گیرد.
وی ادامه داد: در سطح استان حدود 65 هزار و 377 دانشجو در مقاطع مختلف تحصیل می کنند و تا به امروز 820هزار نفر فارغ التحصیل شده اند که 306 هزار نفر مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی است که 38 درصد فارغ التحصیلان دانشگاههای استان را تشکیل می دهد. اگر بخواهیم میزان تحصیلات تکمیلی را در دانشگاه آزاد اسلامی بررسی کنیم، باید بگوییم که 22 هزار نفر در حال تحصیل هستند که 35 درصد از کل دانشجویان استان را در بر می گیرد.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی افزود: اعضای هیأت علمی کل دانشگاههای استان 4 هزار و 143 نفر است که نزدیک به هزار و 183 نفر مختص دانشگاه ازاد اسلامی استان است. نسبت همگن دانشجو به استاد یک به 35 و غیرهمگن یک به 52 بوده و سرانه آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی برای هر دانشجو 9 مترمربع است.
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان اذربایجان شرقی گفت: کل نیروی انسانی که در دانشگاههای آزاد اسلامی تبریز فعالیت می کنند، 2هزار و 252 نفر است که 104 نفر در سال گذشته بازخرید و بازنشسته شده اند. حدود 2305 طرح پژوهشی در استان مطرح است که 84 مورد مربوط به دانشگاه آزاد اسلامی است.
به گفته جوانپور 6 نشریه در سطح استان در حال فعالیت هستند که رتبه وزارتین را دارا هستند و 6 نشریه دیگر نیز وجود دارد که مورد تأیید دانشگاه ازاد اسلامی است. 7 مرکز تحقیقاتی در استان راه اندازی شده است و توسعه حوزه آبریز دریاچه ارومیه را در دست کار داریم که مراحل اخذ مجوز را برای شروع فعالیت طی می کند.