با حکمی از سوی جوانپور صورت گرفت انتصاب سرپرست معاونت عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز 1396/10/12

به گزارش اداره کل روابط عمومی واحد تبریز، در متن این حکم خطاب به متین پور آمده است: با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست معاونت عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز» منصوب می شوید. امید است با رعایت تقوا و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات و اموال دانشگاه نمایید.
محمدحسین متین پور عضو هیأت علمی گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز بوده و اجرای 4 طرح پژوهشی و چاپ و ارائه بیش از 24 مقاله در مجلات علمی و کنفرانس های ملی و بین المللی را در کارنامه علمی خود دارد.
معاونت عمرانی، ریاست دانشکده فنی و مهندسی و مدیریت گروه عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز از سوابق اجرایی متین پور است.