پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی معرفی شدند 1396/09/29

به گزارش اداره کل روابط عمومی واحد تبریز، دکتر علی مهری زاد (گروه علوم پایه)، دکتر حسن رسولی (گروه فنی و مهندسی)، دکتر زهره سیفوری (گروه علوم انسانی)، دکتر یونس انزابی(گروه دامپزشکی) و دکتر نارملا آصفی (گروه کشاورزی) به عنوان پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی تبریز معرفی و تجلیل شدند.
دکتر یحیی ابراهیم نژاد (واحد شبستر)، دکتر جمال بیگی (واحد مراغه) دکتر عیسی کریم زاده (واحد بناب) دکتر سعید ابراهیمی (واحد اهر) و دکتر سامان مهدوی (واحد مراغه) نیز به عنوان پژوهشگران برتر واحدهای دانشگاهی استان آذربایجان شرقی معرفی و تجلیل شدند.

 

در این مراسم از دکتر افشین جوادی مدیر مسئول مجله بهداشت مواد غذایی واحد تبریز، دکتر آرش رنجبران و دکتر محمد شکری به عنوان دفاترارتباط با صنعت فعال استان در نمایشگاه ربع رشیدی و دکتر یوسف زندی به عنوان هیات علمی فن آور برتر و مهندس بهنام عاقلی به عنوان واحد فنآور برتر و مهندس رحیم بابازاده به عنوان دانشجوی فن آور برتر تجلیل شد.

مراسم گرامیداشت هفته پژوهش و تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی آذربایجان شرقی به همت حوزه معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاداسلامی تبریز در سالن شهریار این دانشگاه برگزار شد.