با حکمی از سوی دکتر جوانپور صورت گرفت انتصاب سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز 1396/09/08

به گزارش خبرنگار آنا از تبریز، در متن حکم دکتر عزیز جوانپور خطاب به دکتر حسن رسولی آمده است:
با توجه به مراتب تعهد و سوابق اجرایی ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان «سرپرست معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی تبریز» منصوب می شوید.
امید است با رعایت تقوا و بهره گیری شایسته از توانمندی های سرمایه های انسانی دانشگاه، تمامی توان و کوشش خود را مصروف حفظ مصالح و شئونات و اموال دانشگاه نمایید.
دکتر حسن رسولی سقای دانشیار پایه 19 گروه مهندسی برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز و دارای مدرک فوق دکتری ادوات اپتوالکترونیک از دانشگاه تبریز است.

وی پیش از این معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، رئیس دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، مدیر گروه ارشد مهندسی برق الکترونیک، دبیر شورای پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی بوده و از سال 94 معاون فناوری منطقه ویژه علم و فناوری ربع رشیدی تبریز است.
رسولی چاپ بیش از 40 مقاله ISI WOS و علمی پژوهشی وزارتین، چاپ بیش از 40 مقاله در همایش‌های بین المللی، اجرای3 طرح برون دانشگاهی و 5 طرح درون دانشگاهی و تالیف و ترجمه 7 جلد کتاب را در کارنامه علمی خود دارد.