کسب مدال نقره المپیاد علمی کشوری ازسوی فرزند کارمند واحد تبریز 1396/09/14

کسب مدال  نقره المپیاد علمی کشوری ازسوی فرزند کارمند واحد تبریز

به گزارش اداره کل روابط عمومی واحد تبریز، در مرحله کشوری المپیادهای علمی، دانش آموزان آذربایجان شرقی خوش درخشیدند و برگ زرینی دیگر بر افتخارات استان ثبت کردند.

دانش آموزان دارای مدال نقره و برنز از تسهیلات 20 درصدسهمیه کنکور زیرگروه مربوطه استفاده می‌کنند.

در این راستا همه دارندگان مدال‌های طلا، نقره و برنز علاوه بر عضویت در مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان، برای بهره مندی از تسهیلات بنیاد نخبگان به این بنیاد معرفی می‌شوند.

پارسا میرزایی جدیدی دانش‌آموز استعدادهای درخشان ناحیه 4 آموزش و پرورش تبریز بوده و پیش از این موفق به کسب مدال طلای کشوری سلول‌های بنیادی و بازساختی پزشکی – مدال طلای بین المللی پایای زیست شناسی – مدال برنز مسابقات بین المللی ریاضی IMC کره جنوبی شده است.