صفحه نخست صفحه نخست گروه دانشکده نمایشگاه ها سمینارها و همایش‌ها طرح‌های پژوهشی رشته های تحصیلی اساتید و اعضای هیئت علمی
5 آذر سال 1394، آمار بازدید کنندگان: 10769 نفر   Mathematics ,
گروه آموزشی ریاضی
 
رشته های تحصیلی گروه
ردیفعنوانکارشناس آموزشکارشناس مسئولترم بندیمدیر گروهمقطع
1ریاضی محضهانیه اشرفی پور - یونس علملوعلی اقبالی دریافت فایل فرهاد دستمالچی ساعیکارشناسی پیوسته
2ریاضی کاربردی هانیه اشرفی پور - یونس علملوعلی اقبالی دریافت فایل فرهاد دستمالچی ساعیکارشناسی پیوسته
3دبیری ریاضی هانیه اشرفی پور - یونس علملوعلی اقبالی دریافت فایل فرهاد دستمالچی ساعیکارشناسی پیوسته
4ریاضی کاربردیهانیه اشرفی پور - یونس علملوعلی اقبالی دریافت فایل فرهاد دستمالچی ساعیکارشناسی ارشد
5ریاضی محضهانیه اشرفی پور - یونس علملوعلی اقبالی دریافت فایل فرهاد دستمالچی ساعیکارشناسی ارشد
6آمارهانیه اشرفی پور - یونس علملوعلی اقبالی دریافت فایل فرهاد دستمالچی ساعیکارشناسی پیوسته
7ریاضی محض - جبرهانیه اشرفی پور - یونس علملوعلی اقبالی دریافت فایل فرهاد دستمالچی ساعیکارشناسی ارشد